Υπηρεσίες υλοποίησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης

Στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της Πληροφορικής, είμαστε δίπλα σας για να προσφέρουμε λύσεις από το στάδιο της υλοποίησης του έργου, την εκπαίδευση και την υποστήριξη – συντήρηση. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των πελατών μας. Οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με επαγγελματισμό και άριστη επικοινωνία από πιστοποιημένους συνεργάτες.

 

Υλοποίηση Έργου
 

Κάθε επιχείρηση έχει μοναδικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Η επιτυχημένη υλοποίηση έργου απαιτεί ορθή ανάλυση απαιτήσεων και αναλυτική σύνταξη προδιαγραφών.

Τα στελέχη μας σε συνεργασία με τους ανθρώπους τις επιχείρησης σχεδιάζουν και υλοποιούν λύσεις που βελτιώνουν την λειτουργία της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Υπηρεσίες Έργων

Project Managment

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού προγραμματισμού.

Data Migration

Μία από τις πλέον χρονοβόρες διαδικασίες είναι η μεταφορά των δεδομένων ανάμεσα σε συστήματα. Αναλαμβάνουμε τη μετεγκατάσταση δεδομένων από το υφιστάμενο σύστημα στο νέο.

Παραμετροποίηση

Πιστοποιημένος συνεργάτης αναλύει τις απαιτήσεις της επιχείρησης, σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις για κάθε απαίτηση του συνεργάτη.

Custom Λύσεις

Για να καλύψουμε τις ανάγκες των συνεργατών μας αναπτύσουμε custom modules λογισμικού στην πλατφόρμα της Softone.

Υποστήριξη – Συντήρηση
 

Οι απαιτήσεις δεν σταματούν με την υλοποίηση του έργου.

Η Conquest παραμένει δίπλα σας παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Τα πιστοποιημένα στελέχη μας θα καλύψουν κάθε ιδιαίτερη ανάγκη και απαίτηση που θα προκύψει.

 Η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για τους συνεργάτες μας αποτελεί την βάση για δόμηση σχέσεων με υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης

Help Desk

Επίλυση ζητημάτων μέσω email ή με σύντομη τηλεφωνική κλήση.

Προαγορά Ωρών

Υπηρεσίες υποστήριξης από πιστοποιημένους συμβούλους για τεχνική επίλυση προβλημάτων και τροποποίηση εφαρμογών.

Συμβόλαιο Συντήρησης

Υπηρεσίες υποστήριξης, διαχείρισης, παρακολούθησης και επίλυσης προβλημάτων από εξιδεικευμένους συνεργάτες.

Αποκλειστικός Σύμβουλος

Αποκλειστικός σύμβουλος βρίσκεται με φυσική παρουσία στα γραφεία σας προσυμφωνημένες ώρες και ημέρες.

Εκπαίδευση
 

Η επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας από τους κύριους πόρους κάθε επιχείρησης που κρίνει την πορεία της.

Οι ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης τελικών χρηστών και διαχειριστών συνοδεύουν κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Με χρήση σεναρίων χρήσης εξασφαλίζουμε την πρακτική γνώση και την αυτονομία των ανθρώπων της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Στο χώρο σας

Αποκλειστικός σύμβουλος βρίσκεται με φυσική παρουσία στα γραφεία σας για να εκπαιδεύσει τους χρήστες.

Ατομικά

Ατομική εκπαίδευση σε key users για μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος.

Ομαδικά

Ομαδική εκπαίδευση στους χρήστες του συστήματος για μέγιστη αποδοτικότητα στις καθημερινές τους εργασίες.

Σχετικά με εμάς
 

Η Conquest είναι εταιρεία πληροφορικής και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για επιχειρήσεις, με προσήλωση στην επίλυση των αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό τους με χρήση εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού (business software).

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας θα σας στηρίξει με υπευθυνότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ένας έμπειρος σύμβουλος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο